Nytt uppdag till Examec: Apple X Strongback för Max IV i Lund

I den fortsatta utvecklingen av Max IV Laboratoriet i Lund, världens kraftfullaste acceleratorring för synkrotronljusforskning, har Examec vunnit ännu en offentlig upphandling i konkurrens med landets mest avancerade verkstadsindustrier.

Max IV skriver på sin hemsida:

The near term R & D of the Insertion Devices at MAX IV consist of;

  1. Compact APPLE X undulator with a round aperture for the generation of Soft X-ray. A cost-effective solution compared to the existing APPLE II and provides full polarization control with constant effective K-value as a function of phase, i.e. polarization state. The APPLE X is an ideal source for the proposed soft X-ray FEL at MAX IV and gives the possibility to extend the energy range below 2 keV at the FemtoMAX beamline at the SPF. In addition, it offers higher energy range with full polarization tunability at the 3 GeV MAX IV ring compared to the APPLE II undulators.

 

 

Leveransen består av själva instrumentkroppen (av aluminium och som väger ca 850 kg) i vilken magneter och annan utrustning installeras. Hela instrumentets precision dikteras av kvalitén på instrumentkroppen i vilken all geometri följer mycket snäva toleranser.

”Vi är mycket glada och tacksamma att vi åter har fått visa hur vi kan tillverka mycket avancerade produkter till mycket konkurrenskraftiga priser, och leverera till ett av världens mest avancerade forskningslaboratorier”, säger Examecs VD Mats Ohlsson.