24 februari, 2016

Kvalitetspolicy & certifikat

Examec är specialiserat på precisionsdetaljer och avancerat maskinbygge.

Vårt övergripande mål är att tillhandahålla kvalitetsprodukter/tjänster, och kostnadseffektiv service, som ger hög kundtillfredsställelse.

För att uppnå dessa mål engagerar vi aktivt våra kunder i beslut som rör våra processer och identifierar deras behov med avsikt att tydliggöra kravbild och säkerställa att tillämpliga krav uppfylls.

Vi arbetar enligt ett ledningssystem som omfattar både kvalitetssäkring och ständiga förbättringar av våra processer.

För att uppnå dessa mål, och om möjligt överträffa dem, har vi åtagit oss att uppfylla kraven i ISO 9001 och 14001 samt krav på medicintekniska produkter genom ISO 13485.

De principer som fastställs i dessa standarder kommer att ge oss möjlighet att uppnå de mål som gör oss framgångsrika på marknaden.

Giltig från och med 2023-02-28

Mats Ohlsson