3 mars, 2021

Förpackningsindustrin

Sveriges förpackningsindustri är sedan länge världsledande. När snabbköpet gjorde sitt intåg på 1950-talet blev Tetra Pak svaret på marknadens behov.

Idag växer e-handeln så det knakar över hela världen och det behövs förpackningar som underlättar transporter där varje kubikcentimeter och nyttolastkilo kan tas till vara. Förpackningar betyder därför mer än någonsin, hur de skyddar produkten, designas, tillverkas, används, återvinns och påverkar miljön.

Examec har under hela sin historia försett förpackningsindustrin med kompetenta lösningar, framför allt på förpackningsmaterial- och konverteringssidan, oftast i mycket nära samarbete och med täta kontakter med såväl utvecklings- som logistikavdelningar för leveranser runt hela världen.

För frågor som rör förpackningsindustrin, kontakta gärna

Mats Ohlsson

mats.ohlsson@examec.com
0417-788 81