23 februari, 2016

Konstruktion och projektledning

Erfarna projektledare och konstruktörer styr processen från start till leverans. I den inledande fasen av mer komplicerade projekt samarbetar vi med högt kvalificerade projektledare från innovativa ingenjörsföretag som Capgenimi och JoinProjektstyrning följer ofta projektstyrningsmodellen PROPS, feleffektanalys (FMEA) utföres i mer komplicerade uppdrag och vi använder olika projektverktyg som MS Project, Project Place mm. 

Konstruktörerna har mångårig erfarenhet från maskinkonstruktioner. Konstruktionsuppdragen kan bestå av allt från att förändra en befintlig konstruktion till att göra en helt ny konstruktion med utprovning och valideringar.

Våra konstruktörer jobbar även som projektledare. Vi tar t. ex. fram prototyper och utför tester för att säkerställa funktionerna hos konstruktionerna.

Även annan dokumentation så som handhavarinstruktioner eller reservdelskataloger tas fram.

Om kunden önskar tar vi även ansvar för CE-märkning och annan certifiering av utrustningen.

Examecs produktionsflöde

Fullständig digital integration

Den digitala slingan startar oftast med en förfrågan. Denna beredes i affärssystemet, tider verifieras i CAM-beredningen och en träffsäker förkalkyl ger utfallet till offerten. Inom de områden där vi är extra duktiga följer ofta en order vilken skapar inköpsorder och planeringsunderlag. Allt i affärssystemet.

För frågor som rör konstruktion och projektledning, kontakta gärna

 Roger Nilsson