22 februari, 2021

Medicinteknik

Examec levererar till några av världens mest krävande kunder inom medicinsk teknik. De maskiner vi bygger ingår i avancerad medicinteknisk utrustning för t.ex. cancerbehandling i hjärnan och andra komponenter för medicintekniska lösningar.

Vi motsvarar högt ställda krav för tillverkning och montage av medicinteknisk utrustning.

Inom medicinsk teknik är kraven synnerligen höga när det gäller utbildning, spårbarhet och styrda processer. Examec erbjuder inarbetade, dokumenterade och certifierade rutiner och instruktioner för såväl inköpsprocess, tillverkningsprocess, kontroll och leverans. Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 13485 där man bland annat förväntas:

         • upprätthålla omfattande tekniska filer för varje tillverkad enhet, med total spårbarhet och lång garanterad arkiveringstid.
         • hantera revisioner från kunder och olika externa, och ibland utländska, organ
         • dokumentera specifika kunskaper och erfarenheter hos all inblandad personal, samt verifiera pågående utbildningsaktiviteter
         • etablera och dokumentera formella processer för att få och inkorporera återkoppling under och efter produktion i riskhanteringsprogram
         • utföra omfattande validering med t.ex. kvalitetssäkrande programvara

Vi är dessutom ackrediterade enligt ETL vilket innebär att vi är anpassade till de höga säkerhets- och kvalitetskraven på den nordamerikanska marknaden.

Tillsammans med våra kunder har vi skapat en stolthet för det vi producerar. En stolthet som visar sig i vår kvalitet och leveransprecision.

För frågor som rör medicinteknik, kontakta gärna

Mats Ohlsson

mats.ohlsson@examec.com
0417-788 81