25 februari, 2021

Forskningsanläggningar

Internationellt framgångsrik forskning är beroende av avancerade forskningsanläggningar, Big Science, som den internationella termen lyder. Forskning som bygger på så storskaliga instrument och anläggningar att de kräver finansiering av nationer och internationella organisationer.

Enbart i Europa finns fler än 100 internationella och nationella sådana anläggningar.

Till de mest kända hör CERN i Geneve och de svenska ESS och MaxIV i Lund – alla tre anläggningar som Examec är stolt leverantör till.

Examec levererar också till företag som i sin tur levererar till Big Science. Scanditronix, som levererar magneter till partikelacceleratorer, både för vetenskapliga och kliniska ändamål, är ett bra exempel. Via Laser Nova har Examec t.ex. levererat tre Neutron Splitter Discs i Titan ämnade för Max IV vilka kunde rotera med 60 000 varv per minut utan balansering, för att nämna ett par exempel.

Utöver detta har Examec ett antal kunder med vetenskaplig inriktning. Cox Analythical Systems är ett exempel där vi bygger Itrax Core Scanner som analyserar borrkärnor. Bomill är ett annat exempel vars maskiner analyserar spannmål, korn för korn med avseende på proteininnehåll och eventuell kontamination av sjukdomar, och som sedan sorterar bort innehåll i tre olika fraktioner, t.ex. prima, foder och biobränsle.

Examec är också initiativtagare till och medlem i den svenska organisationen Big Science Sweden, Sveriges officiella Industrial Liaison Office (ILO) organisation som stödjer svenska företag som leverantör till dessa storskaliga forskningsanläggningar. Organisationen främjar och faciliterar affärs- och samarbetsmöjligheter mellan näringslivet, akademin och anläggningarna.

Big Science Sweden drivs av ett konsortium och finansieras av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

Läs mera om Big Science Sweden och dess medlemmar (Examec på sid 109) i The Swedish Guide 2020.

För frågor som rör forskningsanläggningar, kontakta gärna

Mats Ohlsson

mats.ohlsson@examec.com
0417-788 81