28 september, 2022

Industrilackering

Vår avdelning för industrilackering har lång erfarenhet även om den är ny inom Examec-koncernen och klarar allt från små popnitar till större stålkonstruktioner.

Ett av Skånes skickligaste

Målerifunktionen har förverkligats i och med förvärvet av Vallby Billack AB, ett av Skånes skickligaste billackeringsföretag, som genom åren har investerat i den absolut bästa utrustningen. Verksamheten, som nu inriktas helt på industrilack, leds av Azem Haxhijaj som har lång erfarenhet inom industrilackering.

Vi våtlackerar med härdlack, vatten- och lösningsbaserade produkter, enligt kundens specifikationer. Vårt samarbete med färgleverantörernas expertis gör att ni alltid kan diskutera er ytbehandling med oss för att hitta bästa lösningen.

En hög grad av precision och enhetlighet

Våra processer är uppbyggda för att producera en hög grad av precision och enhetlighet där förbehandling, beläggning och efterföljande härdning utförs enligt färgleverantörernas specifikationer. Nödvändiga åtgärder vidtas för att både produkter och personal ska hålla hög renlighet i kritiska moment, där främmande partiklar annars kan påverka processen negativt. Om så önskas kan man också beställa kontroll av lackernas glans, vidhäftning och skikttjocklek.

För frågor som rör industrilackering, kontakta gärna

Azem Haxhijaj

azem.haxhijaj@examec.com

0417-788 59