24 februari, 2016

Mätning och kvalitetskontroll


Examec har ett ledningssystem baserat på olika ISO standarder bl.a. ISO13485 vilken omfattar medicinteknik. Här i finns olika kvalitetssäkrande arbetsmetoder vilka brukas generellt hos oss och som omfattar bl.a. specifika definierade och riskbedömda processer (för inköp, bearbetning, montage etc.), spårbarhet, överensstämmelsecertifikat (COC) mm. mm.

Allt detta för att säkerställa att varje maskin och varje detalj är helt enligt specifikation från början.

Detta är en förutsättning för kundnöjdhet, leveransprecision och konkurrenskraft.

En central funktion för att verifiera att vi uppfyllt ställda krav är vårt mätlabb. Här har vi många olika kalibrerade instrument till vårt förfogande, från enkla manuella till mycket avancerade. I vår Mitutoyo koordinatmätmaskin (med ny mjukvara 2022) kan vi mäta inom området 1000 x 800 x 800mm, det finns också mätarm, ytjämnhetsmätare, skikttjockleksmätare, dynamometer, elektronisk viktmätare upp till 15 ton, temperaturmätare, tryckmätare, mm. mm.

Vid alla tillverkningar av detaljer mäts alla värden på första detaljen och därefter enligt en statistisk rutin, eller enligt kunds önskemål. Alla mätprotokoll granskas och alla arbetskort med respektive protokoll skannas och arkiveras. Inom medicinteknik ska de arkiveras i 21 år.

I det fall kunden önskar lämnar vi detaljer till tredje part för validering. Med alla dessa rutiner kan vi garantera att detaljen eller maskinen, liten som stor, är tillverkad och har den funktion som kunden har specificerat.

 

För frågor som mätning och kvalitetskontroll, kontakta gärna:

Bengt Brosser

bengt.brosser@examec.com

0417-788 86