8 april, 2021

Affärsområden

I vårt företags gemenskap har vi ett fantastiskt gäng duktiga kvinnor och män som har högt utvecklad yrkeskunskap med hög ambitionsnivå och serviceanda.  En viktig förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas är att vi får möjlighet att ständigt göra vårt yttersta och vi är stolta över att kunna motsvara högt ställda förväntningar från företag och organisationer inom många områden.

Se bara på bredden i vår referenslista.

Under vår snart 20-åriga historia har vi genom speciellt långa och intensiva kundrelationer dessutom utvecklat särskilda kompetenser inom vissa områden:

Medicinteknik

Examec levererar till några av världens mest krävande kunder inom medicinsk teknik. De maskiner vi bygger ingår i avancerad medicinteknisk utrustning för t.ex. cancerbehandling i hjärnan och andra komponenter för medicintekniska lösningar.

Forskningsanläggningar

Internationellt framgångsrik forskning är beroende av avancerade forsknings-anläggningar, Big Science, som den internationella termen lyder. Till de mest kända hör CERN i Geneve och de svenska ESS och MaxIV i Lund – alla tre anläggningar som Examec är stolt leverantör till.

Förpackningsindustrin

Examec har under hela sin historia försett förpackningsindustrin med kompetenta lösningar, framför allt på förpackningsmaterial- och konverteringssidan, oftast i mycket nära samarbete och med täta kontakter med såväl utvecklings- som logistikavdelningar för leveranser runt hela världen.