Examec får order från Svensk Kärnbränslehantering (SKB)

Tillsammans med DVel i Lund har Examec fått en order från SKB på en mätstation för bränslestavar.

Uran är det ämne som används som kärnbränsle i de flesta kärnkraftreaktorer i världen, och i alla svenska reaktorer. Via kemiska processer omvandlas det anrikade uranet till urandioxid. Pulver av urandioxid pressas samman till centimeterstora, cylinderformade kutsar. Bränslekutsarna slipas därefter till en exakt form och sätts samman till bränslestavar. Bränslestavarna ska karaktäriseras, dvs deras egenskaper ska anges, i mätstationen.

 

För mer information kontakta:
Mats Ohlsson, Examec AB, på telefon  0708-45 05 67