Examec tillverkar vitala delar till Neutron Choppers för ESS i Lund.

ESS i Lund är nu i en snabb expansionsfas bland annat med tillverkning och installation av accelerator och strålrör. Mellan dessa finns målområdet och det roterande målhjulet, med rikoschettytor av tungsten, som man just börjat installera. Detta mål beskjuts med protoner (energin motsvarar en 2 tons bil som kör rakt in i en betongvägg, varje sekund) varvid neutroner lösgörs och kanaliseras i Beam Lines vilka används för experiment.

För att bland annat pulsera dessa strålar används så kallade Neutron Choppers. En sådan består av en kanal som siktar mot en snabbt roterande skiva med en liten öppning i. Varje gång öppningen passerar strålen släpps en puls igenom.

En Neutron Chopper är ett precisionsinstrument på vilket det ställs mycket höga krav. Examec har nu fått förtroendet och den stora glädjen att tillverka olika vitala delar till en av de första av dessa Choppers.

För mer information kontakta Mats Ohlsson, Examec AB, på telefon 0708-45 05 67