Examec skriver avtal med Celwise om tillverkning av produktionslinor för unika formmassaprodukter

Examec, som har stor expertis inom bl.a. konvertering av kartong, har idag tecknat avtal med företaget Celwise AB avseende tillverkning av företagets produktionslinor, avsedda att placeras ut bland företagets kunder.

Det svenska företaget Celwise har utvecklat en patenterad metod för att använda specialdesignade blandningar av cellulosafiber för att skapa vattenbeständiga, plastliknande produkter.  Processen är så genial att inga kemikalier behöver tillsättas.

Den unika processen i Celwise är kärnan i denna förnybara och biologiskt nedbrytbara teknologi. Det finns tre typer av stationer i varje maskin – formning, överföring och pressning – för att producera varor som kommer att påverka både pappers- och plastindustrin.

Slutprodukten är nämligen överlägsen traditionellt formgjutna fiberprodukter i flera avseenden: Det som var omöjligt för format eller vikt papper eller massa är nu verklighet. Det som bara var möjligt för plast kan nu göras bättre i formmassa.

”Det är med stor entusiasm som vi på Examec ser fram emot att få vara med på Celwise ABs fortsatta resa”, säger VD Mats Ohlsson