Examec utvecklar vindkraftverk tillsammans med SKAPA-vinnaren Villavind

Villavind

Foto: Per Magnusson

Examec har i flera år arbetat med utveckling av mindre vertikalroterande vindkraftverk och har sedan ett år tillbaka en prototyp på taket till Lunds Tekniska Högskola. I linje med Examecs kompetens när det gäller högprecisions-magnetkärnor till t.ex. partikelacceleratorer önskar Examec utveckla en ny typ av generator till vertikalroterande vindkraftverk, en utveckling som bedrivs i samarbete med just LTH.

Nu har Examec också tecknat ett samarbetsavtal med Villavind AB, som har en patentsökt vingprofil och som utvecklar bygglovsbefriade vindkraftverk för privatbruk. ”Tillsammans ser vi stora möjligheter utveckla ett vertikalroterande vindkraftverk med en mycket hög optimeringsgrad”, säger Examecs VD Mats Ohlsson.

Villavind har nyligen korats som vinnare i den regionala uttagningen för SKAPAs innovationspris.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *