Med CATE till CERN

CATEI början av maj deltog Examec i en studieresa till CERN. Resan organiserades av CATE för företag i Öresund-Kattegatt-Skagerack-regionen som kan producera mekaniska komponenter för ESS och MAX IV och för HIE-ISOLDE-acceleratorn vid CERN. Syftet med resan var att skapa kontakter mellan företagen och forskarna och att förevisa olika pågående projekt vid några workshops vid CERN.

Cluster for Accelerator Technology, CATE, initierades av forskare som tillsammans insåg att om regionens företag skall ha möjlighet att leverera accelerator-moduler till forskningsanläggningar som ESS och MAX IV, så måste företagen samverka med varandra och med universiteten. Dessutom finns ett stort behov av kompetensutveckling för att kunna tillverka accelerator-moduler. Projektet har därför som ambition att sammanbinda företag och erbjuda dem utbildning inom området.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *