Examec godkänd som leverantör till Max Lab

MaxLabFör att utveckla och bygga den nya forskningsanläggningen MAX IV i Lund krävs många stora och komplicerade upphandlingar. Mängden och storleken på upphandligarna har krävt en separat, helt specialiserad organisation, som har det fulla ansvaret att välja lämpliga leverantörer till projektet.

I dagarna har tilldelningsbeslut, kvalificeringsdokument och utvärderingsdokument från den mycket krävande kvalificeringen av leverantörer tillkännagivits och det är med stor glädje som vi konstaterar att Examec Maskinmontage i Tomelilla är en av de utvalda leverantörerna.

Tillverkning av maskiner och konstruktioner för forskningsändamål är saker som Examec är nära förtroget med. Bl.a. har vi tillverkat magnetkärnor för forskningsändamål, senast sex magneter a 7 ton vardera för GANIL (Le Grand Accélérateur National d’ion Lourdes) i Frankrike.

MAX-lab är ett nationellt synkrotronljuslaboratorium som ligger i Lund. Det är det enda av sitt slag i Sverige och öppen för forskare från hela världen. Forskarna på laboratoriet undersöker hur materien är uppbyggd – kunskap som kan användas inom ett mycket brett område. Just nu byggs en ny anläggning: MAX IV på Brunnshög. Den kommer att ha världsunik prestanda, vilket öppnar upp för ny, spännande forskning. 

Anläggningens konstruktion gör att olika processer kan studeras med en betydligt högre noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt. Forskarna kommer också kunna studera reaktioner med mycket korta tidsförlopp. Miljövetare, energiforskare, paleontologer, materialforskare och många fler kan ha nytta av MAX IV.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *