Elfordon sparar batteri med skenor från Examec.

Om elbilar på allvar ska slå igenom behöver också vägarna elektrifieras, åtminstone delvis. Det anser professor Mats Alaküla som tillsammans med projektledaren Dan Zethraeus nu byggt en ny typ av elväg utanför Lund.

Detta berättar Svensk Verkstad om, och fortsätter:

Efter elbilen kommer elvägen, hävdar somliga. Ett antal elvägstekniker är på gång och Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst med att utveckla tekniken. Den gemensamma tanken är att el- eller hybridfordon kopplar upp sig mot elnätet medan man kör. Vinsten är att man sparar på batterierna som också kan göras mindre, till gagn för både kostnaden och miljön.

Hur elförsörjningen ska gå till, finns det olika förslag på.

Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik och automation vid LTH, Lunds universitet och projektledaren Dan Zethraeus har byggt en unik elväg utanför Lund, som både laddar under färd och när fordonet står still samt fungerar för flera slags fordon och vägar.

Elvägens skenor kommer från Examec i Tomelilla.

Läs hela artikeln här.

För mer information kontakta:
Mats Ohlsson, Examec AB, på telefon  0708-45 05 67