”Vi tänjer hela tiden på gränsen för vad vi kan göra”

”Att göra affärer med storskaliga forskningsanläggningar innebär inte bara lönsamma kontrakt utan också en unik chans till innovation och teknikutveckling”, säger Mats Ohlsson, VD på Examec, i den här intervjun i Tidningen Innovation från Vinnova.

Så här fortsätter artikeln:

Från att ha haft en snäv kundbas har Examec i dag kunder runt om i Europa. Strategin, att bygga upp ett tekniskt kunnande och hitta en marknad för avancerade produkter, har varit framgångsrik, bland annat levererar företaget nu komponenter till partikelacceleratorerna i CERN.

När Mats Ohlsson köpte Examec år 2010 hade företaget, som är specialiserat på precisionsdetaljer och avancerade maskinbyggen i mindre serier, en smal kundbas. Som aktör inom verkstadsindustrin stod valet mellan två strategier, antingen tillverka billigt och konkurrera med låglöneländer eller att bygga upp ett tekniskt kunnande och hitta en marknad för mer avancerade produkter. Examec, med säte i Tomelilla, valde det senare. I en annan del av Skåne påbörjades vid denna tid bygget av MAX IV, ett svenskt laboratorium för acceleratorfysik och här såg Mats Ohlsson en affärsmöjlighet.

Läs hela artikeln här.

Läs också artikeln ”Forskningsanläggningar erbjuder goda affärsmöjligheter för svenska företag”, om Big Science Sweden som är Sveriges officiella Industrial Liason Office (ILO) sekretariat och som stödjer svenska företag som leverantörer till storskaliga forskningsanläggningar som ESS, MAX IV, CERN, ESO, F4E med flera.

Den artikeln, från samma publikation, finns här.