Examecs VD, Mats Ohlsson, talar sig varm för den svenska samarbetsviljan vid regeringens hearing om ESS.

Den 26 april 2017 bjöd Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet in till en hearing om ESS och omgivande miljö. Cirka 80 deltagare från 50 olika organisationer var representerade. Syftet med hearingen var att inhämta synpunkter från en bred krets av aktörer i arbetet med att bygga upp miljön kring ESS och hur hela Sverige kan få del i denna satsning.

ESS-samordnaren Lena Ek har ett uppdrag som löper fram till slutet av 2017. Lena Eks uppdrag syftar till att stärka den nationella samordningen och bistå regeringen i arbetet med att fastställa nationella mål med olika tidshorisonter och därmed utveckla det svenska värdskapet av ESS, och att öka medvetenheten om ESS-projektet och dess potential både nationellt och internationellt. Hearingen kommer att utgöra ett led i regeringens arbete med att skapa nationella mål för ESS.

Examecs VD, Mats Ohlsson, var en av de inbjudna deltagarna: ” För oss leverantörer är lärofasen redan i full gång. Varje upphandling är en kamp med andra aktörer. Utvecklingspotentialen är viktigast för företagen. Små leverantörer måste lära sig jobba i konsortier för större chans till framgång, vilket kan vara en fördel för svenska företag som ofta är bra på samarbete. En idé som diskuterats med ILO Natasa Pahlm på Vinnova om hur mindre företag kan organisera sig under ett paraply, skulle kunna vara ett mycket viktigt steg i rätt riktning.”

 

Ta del av av Regeringskansliets webbsändning och referat här.