Examec bygger spegeltvätt för världens största teleskop.

I den chilenska Atacamaöknen byggs just nu världens hittills största markbaserade teleskop. Det har fått det passande namnet Extremely Large Telescope (ELT) och är en del av det Europeiska sydobservatoriet ESO. ESO är en mellanstatlig organisation med 16 medlemsstater, däribland Sverige. ELT är ett optiskt reflektorteleskop där den primära spegeln är sammansatt av 798 sexkantiga segment. Spegeln Läs mer om Examec bygger spegeltvätt för världens största teleskop.[…]