Examec investerar i industrilackering

Examec har förvärvat Vallby Billack i Tomelilla. Förvärvet kommer att fusioneras med Examec Group och bli en industrilackavdelning för våtlack inom Examec Maskinmontage.

Den nya målerifunktionen förverkligas alltså i och med förvärvet av Vallby Billack AB, ett av Skånes skickligaste billackeringsföretag, som genom åren har investerat i den absolut bästa utrustningen. Verksamheten, som nu kommer att inriktas helt på industrilack, kommer ledas av Azem Haxhijaj som har lång erfarenhet inom industrilackering.

Vi våtlackerar med härdlack, vatten- och lösningsbaserade produkter, enligt kundens specifikationer. Vårt samarbete med färgleverantörernas expertis gör att ni alltid kan diskutera er ytbehandling med oss för att hitta bästa lösningen.

Våra processer är uppbyggda för att producera en hög grad av precision och enhetlighet där förbehandling, beläggning och efterföljande härdning utförs enligt färgleverantörernas specifikationer. Nödvändiga åtgärder vidtas för att både produkter och personal ska hålla hög renlighet i kritiska moment, där främmande partiklar annars kan påverka processen negativt. Om så önskas kan man också beställa kontroll av lackernas glans, vidhäftning och skikttjocklek.

För mer information kontakta Mats Ohlsson, Examec AB, mats.ohlsson@examec.com