”Det mest fantastiska året i Examecs historia!”

I slutet av 2020 skrev Examec avtal med en av Sveriges största aktörer inom hjärnkirurgi baserad på gammastrålar.

Avtalet gällde en snabb uppstart av kontinuerlig tillverkning och montage av kompletta, testade och leveransklara maskiner för cancerkirurgi i den mänskliga hjärnan med hjälp av gammastrålar. Uppstartstiden från undertecknande av avtalet till komplett leverans av maskin nr 1 avtalades till 17 kalenderveckor vilka således också innehöll jul och nyårshelgen 2020.

I förverkligandet av avtalet ingick naturligtvis processbeskrivningar med sina respektive FMEA-analyser och utveckling av processer inom många olika områden såsom ultraljudsundersökning, mätning, bearbetning, verktyg, montage och testmetoder, med tillhörande utbildningar och dokumentation för underleverantörer och egen personal, etc. etc.

Parallellt med detta utvecklades, konstruerades och byggdes ett tjugotal fixturer för såväl bearbetning som montage och gjordes investeringar i traverser på 15 och 20 ton samt inköp av en truck för 25 tons last.

Ett andra parallellt spår var uppdatering och implementering av ledningssystemet enligt ISO 13485 (medicinsk teknik) samt certifiering, innan den första maskinleveransen. För att verifiera följde revisioner av valideringsorganet KIWA och av såväl ledningssystem som produktrevisioner från kundens sida.

Det tredje parallella spåret omfattade arbete med förbättringar på produkten tillsammans med kundens konstruktions- och kvalitetsavdelningar med åtföljande ECO (Engineering Change Order) vid maskin sex, vilket var utmanande bl.a. av spårbarhetsskäl.

Detta har varit företagets mest omfattande investering, inte så mycket i materiella termer som i termer av organisationsutveckling, utbildning och teambuilding.

Resultatet har varit en fantastisk framgång som har lyft hela företaget och vår kundrelation till en helt ny nivå.

Varje leverans har varit på rätt dag och inför julhelgen lyfts enhet nr 10 på sin lastbil för leverans till kunden.

Det har varit ett kämpigt men fantastiskt år för oss alla på Examec, med stora framgångar som skapat en helt ny situation för oss.

Nu ser vi fram emot en lugn och vilsam jul- och nyårshelg, och lovar att komma tillbaka med nya krafter och nya projekt som kommer att fortsätta utvecklingen i positiv riktning.

Vi önskar våra kunder och följare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

För mer information kontakta en stolt Mats Ohlsson, Examec AB, på telefon 0708-45 05 67