Examec får ETL-ackreditering för den nordamerikanska marknaden

Examec har uppnått ackrediteringen ETL från Intertek, det multinationella företaget för försäkring, inspektion, produkttestning och certifiering med huvudkontor i London.

Intertek är ett av de provningslaboratorier som är ackrediterade av OSHA (Occupational Safety and Health Administration) och SCC (Standards Council of Canada) för att prova och certifiera att elektriska, medicintekniska och gas- och oljeeldade produkter är säkra att använda i USA respektive Kanada efter gällande standard.

ETL-märket innebär alltså att man är anpassad till de höga säkerhets- och kvalitetskraven på den nordamerikanska marknaden.

”Tack vare ETL-märkningen får man ut sina produkter på marknaden snabbt, smidigt och kostnadseffektivt, vilket underlättar lansering och leveranser av våra kunders produkter i USA och Kanada”, berättar Examecs VD Mats Ohlsson.