Examecs Mats Ohlsson inbjuden till regeringens hearing om ESS.

Europeiska spallationskällan (ESS) är ett sameuropeiskt forskningsprojekt och en världsledande materialforskningsanläggning som är stationerad i Lund. I den strategi som presenterats av Vetenskapsrådet, Europeiska spallationskällan – ett världsledande verktyg för forskning, utbildning och innovation, poängteras vid flera tillfällen betydelsen av att näringslivet deltar i arbetet kring ESS. Idag är det bara ett mindre antal svenska företag som har erfarenhet från arbete med att använda neutroner från spallationskällor och liknade utrustningar för analys av material.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, bjuder nu in bland andra Mats Ohlsson från Examec till en hearing om ESS och omgivande kunskaps- och innovationsmiljö. Syftet med hearingen är att få in synpunkter på vad myndigheter, lärosäten och företag ser för möjligheter med ESS och vad dessa kan bidra med för en framgångsrik kunskaps- och innovationsmiljö kring anläggningen.

Hearingen hålls den 26 april i Rosenbads konferenscenter i Stockholm.