Examec och ESS MAX IV – TITA

Mats_TitaESS MAX IV i regionen – TITA skapar förutsättningar för tillväxt. Aktörer i Skåne och Blekinge är redo att genom samverkansprojektet ta tillvara möjligheterna som etableringen av forsknings-anläggningarna ESS och MAX IV innebär.

Utifrån slutsatserna i rapporten ESS i Lund – effekter på regional utveckling har två projekt arbetats fram:

  • ESS MAX IV – Tillväxt Innovation (TI) 
  • ESS MAX IV – Tillgänglighet Attraktivitet (TA).

Projekten medfinansieras av alla kommuner i Skåne, Region Skåne, Region Blekinge, Invest in Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, ESS, Malmö högskola, Lunds universitet, Kristianstad högskola, SLU Alnarp, Blekinge Tekniska Högskola samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Beslut om medfinansiering från ERUF fattades den 7 april 2010. 

Projekten drivs som ett projekt under samlingsnamnet ESS MAX IV i regionen – TITA. Syftet är att stärka tillväxten, innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Examec är väldigt glada att få vara en del av dessa projekt. Klippen ovan är hämtade ur presentationsfilmer om ESS MAX IV i regionen – TITA.

Se filmerna i sin helhet och läs mera om projekten här

För mer information kontakta:
Mats Ohlsson, Examec AB, på telefon  0708 45 05 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *