I klimatforskningens tjänst

ItraxSe hur Itrax scanner från Cox Analytical Systems på avgörande sätt bidrar till viktig klimatforskning, i ett avsnitt ur teveserien om vår ständigt föränderliga planet: Faces of Earth.

Cox Analytical Systems utvecklar och säljer analysinstrument baserade på egenutvecklad, unik röntgenteknik samt egen programvara. Företagets produkter utgörs idag av Itrax Corescanner och Itrax Multiscanner, vilka säljs till universitet och institut inom klimatforskning, geologi, skogsforskning m m. Dessa produkter är marknadsledande inom densitets- och grundämnesanalys av sediment respektive träprover.

Eftersom vi på Examec byggt hela maskinen, förutom installationen av vetenskapliga instrument och mjukvara, så gläds vi med uppmärksamheten och känner stolhet över att få vara med och bidra.

YouTube-klippet finns här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *