Examec och Lunds Tekniska Högskola utvecklar vindkraftverk

VindkraftExamec har sedan några år tillbaka arbetat med utvecklingen av vertikalt roterande vindkraftverk. Tillsammans med Lunds Tekniska Högskola går nu denna utveckling in i en ny fas.

Ett forskarteam bestående av professor Mats Alakula, biträdande professor Jörgen Svensson och forskarassistenten Dr Avo Reinap vid institutionen för Industriell Elektroteknik och Automation, ska utvärdera optimerade generatorer och kontrollkretsar för enheterna.

I samverkan med andra specialister kommer man även att fokusera på aerodynamiska och andra parametrar som rör konfigureringen av vingarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *