Med CATE till CERN

I början av maj deltog Examec i en studieresa till CERN. Resan organiserades av CATE för företag i Öresund-Kattegatt-Skagerack-regionen som kan producera mekaniska komponenter för ESS och MAX IV och för HIE-ISOLDE-acceleratorn vid CERN. Syftet med resan var att skapa kontakter mellan företagen och forskarna och att förevisa olika pågående projekt vid några workshops vid Läs mer om Med CATE till CERN[…]