24 februari, 2016

Vår process


processEn väl definierad affärsprocess

Vårt ledningssystem understryker vikten av hur arbetet utförs inom vår organisation. Det är en process som sker i en viss ordning både vad gäller tid och plats, för att säkerställa högsta kvalitet i varje detalj och steg och som uppmuntrar till ständiga förbättringar.

Vårt tydliga fokus på ett ledningssystem enligt Lean Manufacturing-principerna underlättar vår strävan mot högre produktivitet och konkurrenskraft samtidigt som det skapar trygghet och glädje för utföraren och bästa resultat för kunden.

Klicka på bilden för att läsa mera!

Processen