”Vi tänjer hela tiden på gränsen för vad vi kan göra”

“Att göra affärer med storskaliga forskningsanläggningar innebär inte bara lönsamma kontrakt utan också en unik chans till innovation och teknikutveckling”, säger Mats Ohlsson, VD på Examec, i den här intervjun i Tidningen Innovation från Vinnova. Så här fortsätter artikeln: Från att ha haft en snäv kundbas har Examec i dag kunder runt om i Europa. Läs mer om ”Vi tänjer hela tiden på gränsen för vad vi kan göra”[…]

BoMill får ny order och prognostiserar 300% tillväxt.

BoMill AB, som utvecklar och marknadsför TriQ, en höghastighetssorterare för spannmål, har fått en ny stor order. Totalt har man därmed sålt hela 35 enheter till Europa och Nordamerika och prognostiserar en tillväxt om 300% för helåret 2017. TriQ-maskinerna, med en kapacitet att sortera 3 till 30 ton spannmål per timme, tillverkas hos oss på Läs mer om BoMill får ny order och prognostiserar 300% tillväxt.[…]