Låt oss träffas i Examecs stora monter på IPAC 17 i Köpenhamn!

Den 14-19 maj arrangeras IPAC (International Particle Accelerator Conference), världens största acceleratormässa, på Bella Center i Köpenhamn. Värd för mässan är European Spallation Source (ESS) tillsammans med MAX IV och Aarhus University.

Runt 1500 delegater inklusive representanter från de stora forskningsanläggningarna i Europa; MAX IV, ESS, CERN, XFEL, DESY, ISIS samt forskningsanläggningar i Kina och USA, väntas till IPAC 2017 för att ta del av senaste forskningsrön, nya innovationer, för att knyta kontakter och initiera affärer.

Och alla är välkomna – om än inte samtidigt – till Examecs stora monter, nr 85 och 86, för att möta oss och lära mera om våra samarbeten med de stora forskningsanläggningarna, Big Science.

Mer information om IPAC 17 hittar du här.

För ytterligare information kontakta: Mats Ohlsson, Examec AB, på telefon 0708 45 05 67 eller via mats.ohlsson@examec.com