Examec inför stopptidsregistrering i maskinbearbetningen

En produktionsprocess innehåller många kritiska moment för en effektiv tillverkning. I vår kontinuerliga strävan att ytterligare effektivisera tillverkningen, har Examec infört stopptidsregistrering i maskinbearbetningen.  Därmed kommer samtliga produktionsavbrott, även mindre och kortare, att kunna analyseras så att förbättrande åtgärder kan sättas in. För mer information kontakta: Mats Ohlsson, Examec AB, på telefon  0708 45 05 67

Vi välkomnar Jimmie Nordström som ansvarig för vår Maskinbearbetning.

Sedan en tid tillbaka är Jimmie Nordström ansvarig för vår Maskinbearbetning. Innan vi fick glädjen av hans kunskaper och kompetens har han utvecklat dem under många år som produktionsledare och verkstadschef på Sandvik SRP i Svedala, hos FM Industrier och hos Specialteknik AB. Jimmie har även erfarenhet från försäljning av skärande verktyg från Komet Scandinavia, Läs mer om Vi välkomnar Jimmie Nordström som ansvarig för vår Maskinbearbetning.[…]

Examec vinner ny upphandling till MaxLab IV i Lund

Examec är sedan länge en av de utvalda leverantörerna till MaxLab IV i Lund. Nu har man ännu en gång vunnit en upphandling av delar till den stora partikelacceleratorn som kräver mycket hög precision. ”MAX IV Laboratoriet har därför meddelat beslut om tilldelning av kontrakt för uppdraget till Examec.” ”I anbudsprövningen tillmättes kvalitet, leveransförmåga och Läs mer om Examec vinner ny upphandling till MaxLab IV i Lund[…]

Peter Höök ny ansvarig för våra höga kvalitetskrav

Sedan en tid tillbaka heter vår kvalitetsansvarige Peter Höök. Peter har en gedigen bakgrund och kommer närmast från en motsvarande tjänst vid Österlenmejeriet i Lunnarp. Som kemiingenjör med inriktning på livs- och läkemedel från Lunds Tekniska Högskola har han därefter skaffat sig en gedigen erfarenhet från livsmedelsbranschen med dess höga kvalitetskrav, via företag som Goman, Läs mer om Peter Höök ny ansvarig för våra höga kvalitetskrav[…]