Examec och ESS MAX IV – TITA

ESS MAX IV i regionen – TITA skapar förutsättningar för tillväxt. Aktörer i Skåne och Blekinge är redo att genom samverkansprojektet ta tillvara möjligheterna som etableringen av forsknings-anläggningarna ESS och MAX IV innebär. Utifrån slutsatserna i rapporten ESS i Lund – effekter på regional utveckling har två projekt arbetats fram: ESS MAX IV – Tillväxt Läs mer om Examec och ESS MAX IV – TITA[…]