Examec utvecklar vindkraftverk tillsammans med SKAPA-vinnaren Villavind

Examec har i flera år arbetat med utveckling av mindre vertikalroterande vindkraftverk och har sedan ett år tillbaka en prototyp på taket till Lunds Tekniska Högskola. I linje med Examecs kompetens när det gäller högprecisions-magnetkärnor till t.ex. partikelacceleratorer önskar Examec utveckla en ny typ av generator till vertikalroterande vindkraftverk, en utveckling som bedrivs i samarbete Läs mer om Examec utvecklar vindkraftverk tillsammans med SKAPA-vinnaren Villavind[…]